Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Stručně o projektu


Projekt je zaměřen na podporu moderních metod ve výuce chemických a biologických laboratoří. V rámci projektu bude na škole vybudována e-learningová podpora praktické výuky v laboratořích.
Dílčím cílem projektu je zkvalitnění práce žáků i učitelů s informačními a komunikačními technologiemi a zatraktivnění výuky odborných předmětů. Konečným cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce a zkvalitnění přípravy na vysokoškolské studium.Partnerem projektu je Gumotex, akciová společnost.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011